SAKRAMENT POKUTY

Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Kościele, w którym mocą Ducha Świętego, grzechy po chrzcie św. popełnione, szczerze objęte żalem i wyznane spowiednikowi ze szczerą wolą poprawy, zostają przez Boga odpuszczone mocą rozgrzeszenia kapłańskiego.

Grzesznik przystępujący do spowiedzi pod wpływem Ducha Świętego, winien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga całym swoim sercem. To wewnętrzne nawrócenie, które obejmuje żal za grzechy i postanowienie poprawy, wyraża się poprzez wyznanie wszystkich grzechów Kościołowi, przez zadośćuczynienie i zmianę życia. Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłana.

 Jak czytamy w Ewangelii pierwszym darem zmartwychwstałego Jezusa jest sakrament pokuty zwany często spowiedzią, sakramentem pojednania lub przebaczenia. Kiedy Jezus w wieczerniku ukazał się apostołom, „tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).

Spowiedź święta w naszym kościele:

Dni powszednie:
6:45 - 8:30
17:30 - 18:30

Niedziele:
Podczas każdej Mszy św. (rozpoczęcie 15 minut przed Mszą)

Pierwsze piątki miesiąca:
6:45 - 8:30
16:00 - 18:30