BIERZMOWANIE

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata.

Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Zakłada on bowiem i umacnia dojrzałość jednak jej nie powoduje. Przyjmując go potwierdzamy swą wiarę i przynależność do Kościoła.

Poprzez sakrament bierzmowania:

 • Otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary.
 • Ściślej wiążemy się z Chrystusem i Kościołem, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest.
 • Stajemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za misje Kościoła w świecie i zobowiązani do przekształcania świata.
 • Otrzymujemy łaskę potrzebną do dawania świadectwa o Chrystusie, obrony wiary i jej szerzenia.

Duch Święty pomnaża w nas liczne dary:

 1. dar mądrości, który pozwala nam odróżnić dobro od zła, odkryć bogactwo dobra i potęgę zła;
 2. dar rozumu, który pozwala nam zrozumieć prawdy objawione;
 3. dar rady, uzdalniający nas do przyjęcia rady od innych ludzi;
 4. dar umiejętności, który umożliwia nam podejście z wielkimi wartościami do człowieka;
 5. dar pobożności doskonalący naszą modlitwę;
 6. dar męstwa, który pomaga pokonać lęk w walce ze złem;
 7. dar bojaźni Bożej wspomaga nas, byśmy lękali się zawieść Boga grzesząc;

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się zarówno na katechezie w szkole jak też przez udział w nabożeństwach i spotkaniach na parafii.

W naszej parafii kandydaci do bierzmowania przygotowują się od klasy 6 szkoły podstawowej poprzez:

 • Regularne uczestniczenie w niedzielnych Mszach św.
 • Spowiedź i Mszę św. w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00.
 • Spotkania w salce w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 17.00.