I KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. odbywa się zarówno w ramach lekcji religii w szkole, jak też w ramach spotkań na parafii.

 

W ramach lekcji religii:

Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych i.in. Wymagania te są zawarte w programie nauczania realizowanym podczas katechezy w szkołach podstawowych w klasie II i III.

W ramach spotkań na parafii:

Na przygotowanie do I Komunii Św. w ramach parafii składają się spotkania dla dzieci jak też ich rodziców. Spotkania te odbywają się we wtorki o godz. 17.00.

Terminy spotkań dla dzieci i rodziców w 2023/2024 r.:
3.10, 17.10, 7.11, 28.11, 12.12, 9.01, 30.01, 13.02, 27.02, 12.03

Ponadto plan przygotowań obejmuje także:

  • uczestnictwo we Mszy św. w każdą niedzielę (możliwie w parafii, o godz. 11.00);
  • 8.10.2023 – poświęcenie różańca (różaniec kupują rodzice);
  • 10.12.2023 – poświęcenie medalika (medalik kupują rodzice);
  • 3.02.2024 – nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, o godz. 17.00 (będzie potrzebna świeca chrzcielna);
  • 7.04.2024 – poświęcenie książeczek
  • uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym dla dzieci w październiku w poniedziałki i środy o godz. 17.00;
  • uczestnictwo w roratach dla dzieci w adwencie od poniedziałku do piątku, o godz. 17.00;
  • uczestnictwo w drodze krzyżowej w Wielkim Poście w piątki;

I Komunia Święta w naszej parafii będzie 12 maja 2024 r. o godz. 11.00

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu dziecka (jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią Wniebowzięcia NMP w Kłodzku);
  • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia I spowiedzi i Komunii św. (jeżeli dziecko przygotowywało się do Komunii Św. poza naszą parafią; w tym też przypadku potrzebna jest zgoda ks. Proboszcza).