• Liturgiczna Służba Ołtarza
  lso

  Króluj nam Chryste!

  Liturgiczną Służbę Ołtarza w naszej Parafii tworzy 20-osobowa grupa młodych i starszych chłopców- od uczniów klas 1 do studentów. Szczególnie młodym chłopcom podoba się, że mogą swoją służbą przy Ołtarzu dać coś więcej Bogu, niż tylko z daleka stać w kościele i przyglądać się atmosferze nabożeństw.

  Wśród ministrantów możemy wyróżnić cztery podgrupy:
  - kandydaci na ministrantów,
  - ministranci: światła, księgi, ołtarza,
  - lektorzy,
  - ceremoniarze.

  Bycie ministrantem to nie tylko służenie przy Ołtarzu- to również wspólne wyjazdy rowerowe na piłkę, rybę; wypady na pizzę; do Aquaparku; wyjścia w góry oraz wiele innych.

  Zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 11:00 w zakrystii.

  Opiekunem ministrantów jest
  o. Andrzej Migacz SJ.