Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa       Wspólnoty        Kancelaria parafialna        Kontakt        Wirtualny spacer       Dla zwiedzających

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Rada Parafialna

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

   

 24 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09.2017 

 1. 19 września - we wtorek - Msza św. o godz. 18.00 z udziałem księży z dekanatu za wstawiennictwem bł. Gerharda Hirschfeldera.

 2. W związku z reformą systemu oświaty i stopniowym wygaszaniem gimnazjów Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informuje, że:
  - uczniowie dotychczasowych klas II i III gimnazjów przygotowują się do Sakramentu Bierzmowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami,
  -  uczniowie klas VI szkół podstawowych rozpoczynają w tym roku trzyletni okres przygotowania do bierzmowania - do Sakramentu Bierzmowania przystąpią w klasie VIII,
  -  uczniowie klas VII szkół podstawowych rozpoczynają w tym roku okres przygotowania do Bierzmowania - do tego Sakramentu przystąpią w klasie I szkoły ponadpodstawowej.
  Jednocześnie przypominamy, że przygotowanie do Bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu, trwa trzy lata i dokonuje się zarówno poprzez udział w katechezie w szkole, a także w katechezie parafialnej.
   

W tym tygodniu w kalendarzu Liturgicznym Kościoła wspominamy:

 

- w poniedziałek - 18 września - św. Stanisława Kostkę - patrona dzieci i młodzieży. U początku nowego roku szkolnego i akademickiego starajmy się prosić św. Stanisława Kostkę, który jest patronem dziatwy i młodzieży, aby wstawiał się on za nami i wypraszał potrzebne nam wszystkim łaski.

 

 

- we wtorek - 19 września -  bł. Gerharda Hirschfeldera.
Urodził się w naszej kłodzkiej Parafii 17 lutego 1907 r. Uczył się w Kłodzku, w 1926 r. zdał maturę i wstąpił do seminarium duchownego we Wrocławiu. W 1932 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem na Ziemi Kłodzkiej - w Długopolu, w Czermnej - Kudowie i w Bystrzycy Kłodzkiej.
Kto młodzieży wyrywa z serc wiarę w Chrystusa - jest przestępcą”. Te krytyczne słowa wypowiedział ks. Gerhard Hirschfelder wobec hitlerowskiej polityki Niemiec wychowania młodzieży. Stało się to pretekstem do aresztowania duszpasterza młodzieży byłego Hrabstwa Kłodzkiego. W więzieniu kłodzkim, w którym przebywał od sierpnia do grudnia 1941 r., ks. Gerhard napisał Drogę Krzyżową.
W grudniu 1941 r. ks. Gerhard Hirschfelder został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie wycieńczony niewolniczą pracą zmarł 1 sierpnia 1942 r. Prochy zamęczonego księdza spoczywają na cmentarzu parafialnym w Kudowie - Czermnej.
Ogłoszony błogosławionym Kościoła Rzymskokatolickiego w katedrze w Münster (Niemcy) 19 września 2010 r. o godz. 15.

 

- w środę - 20 września - św. Andrzeja Kim Taegon, św. Paweła Chong Hasano, i Towarzyszy.
Andrzej Kim Taegon to pierwszy koreański kapłan. Pochodził z katolickiej rodziny, która znosiła wiele prześladowań. Święcenia kapłańskie przyjął w Szanghaju w 1845 roku. Został przydzielony do pracy przy przygotowywaniu przeprawy wodnej dla misjonarzy chrześcijańskich. Miało to na celu uniknięcie straży granicznej. Został jednak aresztowany. Torturowano go i ścięto w Seulu 16 września 1846 roku.
Paweł Chong Hasang współpracował jako tłumacz z kapłanami. Przez dwie dekady przewodził wspólnocie chrześcijańskiej w Korei. Gdy był klerykiem seminarium, mając 44 lata, poniósł śmierć męczeńską. Został ścięty mieczem 22 kwietnia 1839 roku.
Kościół w Korei powstał ponad 200 lat temu założyli go sami świeccy. Chrześcijaństwo dotarło tam dzięki człowiekowi, który nazywał się Li Sung-Hun. Uczestniczył on w dorocznej wyprawie do Pekinu, by złożyć życzenia chińskiemu cesarzowi. Tam spotkał jezuitów i zafascynował się ich nauczaniem. Przyjął chrzest i przybrał imię Piotr. Po powrocie do kraju zainicjował powstanie wspólnoty chrześcijańskiej, która z czasem coraz bardziej się rozrastała. Gdy pierwszy ksiądz dotarł do Korei, zastał tam już 4000 chrześcijan.

 

- w czwartek - 21 września - święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
Jednego z dwunastu Apostołów, autora pierwszej Ewangelii. Był celnikiem galilejskim pracującym w Kafarnaum. Do jego obowiązków należało pobieranie cła i podatków za przejazd i przewóz towarów przez jezioro Genezaret. Jako celnik, był znienawidzony przez współziomków, ponieważ ściągał pieniądze od swych rodaków na rzecz okupantów - w ówczesnym czasie - Rzymian. Celnicy znani byli z tego, że nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska, Traktowano ich na równi z grzesznikami i poganami, a ten, kto z nimi przebywał, stawał się nieczysty i musiał poddać się obmyciom rytualnym.
Został powołany przez Chrystusa z grona najmniej szanowanej warstwy ówczesnego społeczeństwa żydowskiego, wprost od jego „warsztatu pracy” w Kafarnaum.
Według tradycji, po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz pozostał przez jakiś czas w Palestynie. Napisał Ewangelię, która jako jedyna księga Nowego Testamentu została napisana po aramejsku, a nie w języku greckim. Napisał ją dla Żydów, aby poznali naukę Chrystusa. Starał się wykazać, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem - Zbawicielem, na co wskazują proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Czas jej powstania nie jest pewny. Mogło to mieć miejsce między 50 a 60 r.
Nie wiadomo dokładnie, czy św. Mateusz zmarł śmiercią naturalną, czy też otrzymał koronę męczeństwa. Według historycznej tradycji chrześcijańskiej, poniósł śmierć męczeńską w Etiopii. Okoliczności śmierci nie są znane. Jego relikwie od X w. znajdują się w Salerno w pobliżu Neapolu, we Włoszech.


 

- w sobotę - 23 września - św. ojcieca Pio (1887-1968). Szczególnym miejscem Jego kultu jest San Giovanni Rotondo. Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie w 1887 roku. Został kapucynem w 1903 roku, obierając imię Pio. Wyświęcony na kapłana w 1910 roku, zamieszkał w roku 1916 w klasztorze Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo. Prowadził tam intensywną działalność charytatywną i apostolską, zasłynął jako cudotwórca i niestrudzony spowiednik. W 1918 roku otrzymał stygmaty, znak zjednoczenia z Męką Chrystusa. Zmarł w 1968 roku, został kanonizowany w roku 2002 przez Jana Pawła II.

 

 

Drogim Parafianom i miłym Gościom, życzymy obfitującego w łaski tygodnia.

Ojcowie Jezuici.

 

Do wieczności, do domu naszego Ojca, z naszej wspólnoty parafialnej, w tym tygodniu, odeszli śp. Adam Klita, Aniela Hołowata, Andrzej Handzlik. 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…