Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa           Wspólnoty           Kancelaria parafialna           Kontakt           Wirtualny spacer

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

 

PODSTAWOWE PRAWDY WIARY

Przykazanie miłości

 „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,
z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
a bliźniego swego jak siebie samego” (por. Mt 22, 37).

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazania kościelne

1.  W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

2.  Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.  Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4.  Zachowywać nakazane posty, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zaba­wach.

5.  Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

1.  Jest jeden Bóg.

2.  Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3.  Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4.  Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5.  Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.  Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dobre uczynki

1. Modlitwa.

2. Post.

3. Jałmużna

Uczynki miłosierne względem duszy

1. Grzesznych upominać.

2. Nieumiejących pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne względem ciała

1. Łaknących nakarmić.

2. Pragnących napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

Sakramenty święte

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Eucharystia.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.

Trzy cnoty Boskie

1. Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość

Cnoty główne

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Wstrzemięźliwość.

4. Męstwo

Grzechy główne

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1.  Umyślne zabójstwo.

2.  Grzechy nieczyste przeciw naturze.

3.  Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.

4.  Zatrzymywanie zapłaty za wykonywaną pracę.

Grzechy cudze

Grzechy cudze popełnia ten, kto:

1.  Grzech doradza.

2.  Grzech nakazuje.

3.  Na grzech zezwala.

4.  Do grzechu pobudza.

5.  Grzech pochwala.

6.  Wobec grzechu zachowuje obojętność.

7.  Grzechu nie zwalcza.

8.  Do grzechu pomaga.

9.  Grzech uniewinnia.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

1.  Grzeszyć bez umiaru, licząc na miłosierdzie Boże.

2.  Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże.

3.  Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4.  Bliźniemu zazdrościć łaski Bożej.

5.  Lekceważyć rozmyślnie sprawę swego zbawienia.

Rzeczy ostateczne

1. Śmierć.

2. Sąd Boży.

3. Niebo albo piekło.