Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa           Wspólnoty           Kancelaria parafialna           Kontakt           Wirtualny spacer

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

 

ODPUSTY

Grzech człowieka ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia wspólnoty z Bogiem, a przez to zamyka dostęp do życia wiecznego. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nie uporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wy maga oczyszczenia na ziemi albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzechy.

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony (stan łaski uświęcającej) i pod pewnymi, określonymi za pośrednictwem Kościoła, warunkami. Odpust jest cząstkowy albo zupełny w zależności od tego, czy od kary doczesnej uwalnia w części czy w całości. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych (por. KKK 1471-1479).

Warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wykonanie dzieła przepisanego przez Kościół.

2.  Spowiedź sakramentalna.

3.  Komunia Święta.

4.  Modlitwa według intencji wyznaczonej przez Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo).

5. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Należy mieć pragnienie zyskania odpustu zupełnego.

Jeżeli wierny z żywą wiarą, pobożnością, z wolą prawdziwego nawrócenia się spełni dzieło przepisane przez Kościół, które będzie wyrazem jego wewnętrznej postawy i pragnienia miłosierdzia Bożego, może dostąpić odpustu zupełnego.

1. Za uczestniczenie w Adoracji Najświętszego Sakramentu, trwającej przynajmniej pół godziny.

2. Za pobożną lekturę Pisma Świętego przynajmniej przez pół godziny.

3.  Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej.

4. Za odmówienie różańca świętego w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej.

5. Za przyjęcie pobożnie, choćby przez radio, uroczystego błogosławieństwa papieskiego udzielonego „Miastu i Światu” – Urbi et Orbi.

6. Za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych od 1 do 8 listopada. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W pozostałe dni roku można uzyskać odpust cząstkowy.

7. Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w Dniu Zadusznym (2 listopada) i odmówienie Modlitwy Pańskiej i Wierzę w Boga. Odpust ten można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.

 8. Przez adorację i uwielbienie (ucałowanie) Krzyża Świętego w Wielki Piątek w czasie uroczystości liturgicznych.

 9. Za uczestniczenie w nabożeństwie Gorzkich żalów choć jeden raz w okresie Wielkiego Postu.

10. Za pobożne odmówienie w Wielki Piątek i każdy piątek Wielkiego Postu po Komunii Świętej przed obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu...” W pozostałe dni roku – odpust cząstkowy.

11. Za udział w rekolekcjach, które trwają przynajmniej przez trzy pełne dni.

12. Za udział w publicznym odmówieniu aktu zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa „O Jezu najsłodszy" w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za odmówienie w inne dni – odpust cząstkowy.

13. Za udział w publicznym odmówieniu aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa „O Jezu najsłodszy, Odkupicielu” w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

14. Za pobożne nawiedzenie rzymskich kościołów stacyjnych w oznaczonym dniu roku (odpust cząstkowy) i uczestniczenie w świętych czynnościach sprawowanych w nich rano i wieczorem.

15. Za pobożne nawiedzenie pięciu patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

16.  Za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego lub bazyliki mniejszej: w dniu świętego patrona (tytułu kościoła) lub 2 sierpnia, w odpust Porcjunkuli i od mówienie Modlitwy Pańskiej oraz Wyznania wiary (czyli Ojcze nasz i Wierzę w Boga).

17. Za przystąpienie po raz pierwszy do Komunii Świętej i za uczestniczenie w tym obrzędzie.

18. Uzyskuje odpust zupełny kapłan odprawiający Mszę Świętą prymicyjną lub z okazji 25­, 50­ i 60­lecia swoich święceń kapłańskich i wierni, którzy pobożnie w tej Mszy Świętej uczestniczą.

19. W godzinę śmierci, gdy nie ma kapłana, a konający jest odpowiednio dysponowany, uzyskuje odpust zupełny za odmówienie modlitw, które odmawiał w ciągu życia, i posłuży się krucyfiksem lub krzyżem. Wierny może uzyskać ten odpust, choć by już w tym dniu zyskał odpust zupełny.

20. Za publiczne odmówienie w Wielki Czwartek i w Boże Ciało w sposób uroczysty hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem". W pozostałe dni – odpust cząstkowy.

21. Za publiczne odmówienie w ostatnim dniu roku hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”. W pozostałe dni – odpust cząstkowy.

22. Za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” w Nowy Rok i Zesłanie Ducha Świętego. W inne dni – odpust cząstkowy.

23. Za posługiwanie się przedmiotem pobożności poświęconym przez Ojca Świętego lub biskupa w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła i wyznanie wiary.

24. Za uczestniczenie w wizytacji pasterskiej.

25. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji.

26. Za pobożne uczestniczenie w uroczystym obrzędzie eucharystycznym na zakończenie kongresu eucharystycznego.

27.  Za odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego w czasie liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę lub w rocznicę swego chrztu. W każdym innym dniu  – odpust cząstkowy.

Odpusty cząstkowe można uzyskać poprzez:

1. Akty cnót teologicznych.

2. Uczestniczenie w dniu skupienia.

3. Podjęcie modlitwy myślnej.

4. Pobożne słuchanie kazań.

5. Pobożne posługiwanie się przedmiotem po­bożności.

6. Uczynienie znaku krzyża.

7. Akt komunii duchowej.

8. Odmówienie następujących modlitw:

Aniele Boży;
Anioł Pański;
Czynności nasze (kolekta z czwartku po Popielcu);
Do Ciebie, święty Józefie;
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie;
Królowo Nieba, wesel się, Alleluja;
Magnificat;
Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia. Broń nas od wroga i przyjmij w godzinę śmierci;
Modlitwa do Świętych Apostołów Piotra i Pawła;
Modlitwa o jedność Kościoła, czyli o jedność chrześcijan;
Psalm 51;
Psalm 130;
Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne;
Modlitwa za Papieża;
Nawiedź, prosimy Cię Panie, ten dom;
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu;
O święta uczto;
Panie, Boże Wszechmogący, któryś dozwolił nam doczekać;
Pod Twoją obronę;
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo;
Przyjdź Duchu Święty;
Składamy Ci dzięki, wszechmogący Boże za wszystkie dobrodziejstwa Twoje.
                                            Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen;
Stajemy wobec Ciebie, Panie;
Święta Maryjo, przybądź z pomocą;
Wieczny odpoczynek;
Wierzę w Boga Ojca;
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia;
Wysłuchaj nas, Panie Święty;
Uwielbiam Cię nabożnie
oraz modlitwy znane jako Oficjum za zmarłych,
Małe oficjum: o Męce Pańskiej, o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej,
                     o Niepokalanym Poczęciu, o św. Józefie,
Litanie - do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
             do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny,
             do św. Józefa, do Wszystkich Świętych
Nowenny - przed Bożym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem.