Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa           Wspólnoty           Kancelaria parafialna           Kontakt           Wirtualny spacer

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

 

Modlitwy w obliczu śmierci

Modlitwa o dobrą śmierć

Ukochany mój Panie, Jezu Chryste Zmartwychwstały, wspomnij na ból i opuszczenie, którymi rozdarte, przestało bić Twe Serce na krzyżu. Spraw, Panie, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili gdy moje serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje miłosierdzie. Amen.

Modlitwa o łaskawy wyrok sądu Bożego

Boże, Twoje wyroki są niezbadane, lecz zawsze mądre i dobre, prosimy, przebacz nam wszystkie grzechy i winy nasze i spraw, byśmy w dzień sądu, kiedy sprawozdania od nas zażądasz, ostali się przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za konających

O najłaskawszy Jezu, miłujący dusze nasze, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez cierpienia Matki Twej niepokalanej, obmyj we krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. O konające Serce Jezusa, zlituj się nad konającymi! 

Któryś za nas cierpiał rany... (3 ×).

Modlitwa przy konającym

Panie nasz, Chryste, któryś powiedział przez usta proroka: „Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego litując się, pociągnąłem cię ku sobie”, błaga my Cię, racz tę samą miłość, która Cię prowadziła z nieba na ziemię dla wycierpienia gorzkiej męki, ofiarowywać Bogu Ojcu wszechmogącemu za duszę sługi Twe go... (służebnicy Twojej...) Uwolnij go (ją) od wszystkich kar i cierpień, których słusznie się lęka z powodu swych grzechów. Zbaw duszę jego (jej) w godzinę zejścia ze świata. Otwórz mu (jej) bramę życia wiecznego i dozwól ze świętymi Twoimi radować się w chwale wiecznej.

Najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste, któryś nas odkupił najdroższą Krwią swoją, zmiłuj się nad duszą tego sługi swego (tej służebnicy swojej) i racz ją wprowadzić w rozkosze swego raju, aby dla Ciebie żyła miłością nie po dzielną, która nigdy nie da odłączyć się ani od Ciebie, ani od Twoich wybranych. Który z tym że Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.