Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa           Wspólnoty           Kancelaria parafialna           Kontakt           Wirtualny spacer

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

 

Modlitwy Rodziny

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajem nie, szukali Twojej woli na każdy dzień.

Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.

Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Nie sądziłem, że osoby, które się miłują, tak mogą się wzajem nie ranić. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję co raz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i do świadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać Tobie wiernym aż do końca. Amen.

Modlitwa rodziców za dorosłe dzieci

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy, miej w opiece nasze już dorosłe dzieci. Boże, Ojcze, strzeż ich życia, zachowaj je w zdrowiu i broń od wszelkiego zła. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż ich wiary, aby zawsze były wierne Tobie na drogach życia. Udzielaj im codziennie swoich łask do pokonywania trudności i pokus, które spotykają. Duchu Święty Boże, udziel im światła do wypełniania obowiązków, zgodnie z Twoją wolą. Wskaż naszym dzieciom drogę do rozwoju pełni ich człowieczeństwa. Boże, wspieraj również nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc naszych dzieci, a słowo popierali dobrym przykładem życia. Obudź i podtrzymuj w nas ducha wiary, nadziei i miłości, i spraw, abyśmy z naszymi dziećmi cieszyli się kiedyś wspólną radością oglądania Ciebie. Amen.

Modlitwa za rodziców

Dobry Ojcze, Twojej opiece polecam moich ukochanych rodziców. Czuwaj nad nimi w Opatrzności swojej. Błogosław na ścieżkach ich życia, udzielając obfitości łask, aby zawsze byli zjednoczeni z Tobą, i z wewnętrzną radością przyjęli jesień swojego życia. Pomnóż w nich wiarę, nadzieję i miłość serca; niech w Tobie nieustannie doznają prawdziwego pokoju.

Panie, naucz mnie cierpliwie okazywać im czynną miłość oraz wdzięczność za dar życia i otrzymane dobra – duchowe i materialne. Jezu Zmartwychwstały, spraw, aby moi rodzice osiągnęli kiedyś wieczne szczęście w niebie. Amen.

Wierzę w Boga..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za córkę (synową) oczekującą potomstwa

Matko Najświętsza, Twoje posłuszeństwo wobec planów Boga, wyrażone w słowach:  „Oto ja służebnica Pańska” przyniosło światu Miłość – Jezusa. Macierzyństwo przyjęte przez Ciebie z pokorą i wyczekującą radością nadało głęboki sens macierzyństwu każdej matki oczekującej potomstwa.

Maryjo, nasza córka (synowa) już wkrótce zostanie matką. Prosimy Cię, uproś dla niej u swojego Syna – zwłaszcza w tym szczególnym czasie – łaskę gorliwej wiary i ufności w Boże plany oraz zrozumienie i pokorne przyjęcie Jego woli. Duchu Święty prosimy, daj naszej córce (synowej) łaskę miłości, aby z pokorą umiała powiedzieć: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38).

Ojcze nasz..., Pod Twoją obronę..., Chwała Ojcu...

Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i jego domowników

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciół. Aniołowie Twoi niech w nim mieszkają i niech nas strzegą w po ko ju, a błogosławieństwo Twoje niech zawsze bę­dzie z nami. Przez Chrystusa Pana naszego.

Niech Pan Wszechmogący i Miłosierny Ojciec, Syn i Duch Święty błogosławi i strzeże naszego domu i naszej rodziny. Amen.