Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa           Wspólnoty           Kancelaria parafialna           Kontakt           Wirtualny spacer

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

 

MODLITWY PORANNE

Modlitwa o dobry dzień

Panie, w ciszy budzącego się dnia przychodzę prosić Cię o pokój, o mądrość i moc.

Chcę dzisiaj spoglądać na świat oczyma pełnymi miłości. Pragnę być cierpliwy, wyrozumiały, łagodny i roztropny. Nie ulegając sugestii pozorów, chcę widzieć Twe dzieci, a moich braci tak, jak Ty je widzisz. Chcę w każdym człowieku dostrzegać tylko dobro.

Zamknij moje uszy, niech nie słyszę obelgi. Strzeż mego języka przed wszelkim złym słowem. Obym żywił jedynie myśli, które błogosławią. Obym był tak pełen życzliwości i tak radosny, żeby wszyscy, którzy się do mnie zbliżają, wyczuwali Twoją obecność.

Przyodziej mnie w Twoje Piękno, o Panie, abym przez cały ten dzień dzisiejszy Ciebie objawiał światu. Amen.

Modlitwa do swojego Patrona

Święty…, którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Uproś mi światło i dar rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach, kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźnie go. Racz mi Twoją możną przyczyną wyjednać u Boga łaski i dary potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu, abym kierowany przez Ciebie wiernie służył Bogu i nieustannie po stępował w cnotach, a kiedyś wraz z Tobą radował się w niebie na wieki. Amen.

Modlitwa o dar miłości

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości, aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę, ponad języki ludzi i aniołów, płonąc dla Ciebie.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą, która o sobie nigdy nie pamięta, zło zapomina, dobrem się raduje, wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność, wiara się skończy, a nadzieja spełni; miłość zostanie, by się cieszyć Tobą, w Twoim Królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy, który miłości darem jest i dawcą, chwała niech będzie, cześć i uwielbienie teraz i zawsze. Amen.

(Liturgia Godzin, III, s. 546)

Modlitwa o wiarę, nadzieję i miłość

Boże, Ty chcesz być dla mnie nie tylko Stwórcą, lecz również Ojcem. Dziękuję Ci za wiarę, nadzieję i miłość – te tajemnicze uzdolnienia, dzięki którym mogę obcować z Tobą.

Spraw, by moja wiara była głęboka i żarliwa. Niech coraz lepiej poznaję prawdy, które przez Kościół mi objawiasz i niech z synowskim oddaniem kształtuję według nich me życie.

Ty sam bądź mi na dzieją na mej drodze do Ciebie.

Ofiarowanie się Sercu Jezusa

Panie Jezu Chryste!

Ty przez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako uświęcający dar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swoją Ofiarą Krzyża, obecną w Tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i jego Matką Maryją, przez Jej wstawiennictwo proszę Cię w intencji, którą Ojciec Święty polecił naszym modlitwom.

Udziel mi Panie Jezu Ducha Świętego do wierne go wypełniania w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czynów przygotowanych dla mnie przez Ojca (por. Ef 2, 10). Przemień mnie i uczyń apostołem Twoje go Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

(Posłaniec Serca Jezusowego)

Wspomnienie przed Matką Bożą

Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie, tym razem jednak nie po to, aby Cię prosić czy złożyć jakiś dar, lecz po to wyłącznie, by na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś Matką moją.

Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem,

żeś Matką pięknej miłości,

żeś Panną Niepokalaną,

żeś Matką łaski Bożej,

żeś najdoskonalszym Stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.

Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie czekasz tu na mnie, za to, że jesteś, istniejesz, po prostu za to, żeś jest Maryją.

Matko Jezusa Chrystusa, bądź po zdrowiona!

(wg P. Claudela)

Dziękczynienie

Ty jesteś Bogiem niewymownym, nie można Cię pojąć, Niewidzialny, Nieuchwytny, Odwieczny i zawsze ten sam, Ty, Ojcze, i Twój Syn, i Twój Duch Święty.

Tyś nas wywiódł do istnienia, Tyś nas podźwignął z naszego upadku i wciąż bez przerwy czynisz wszystko, by doprowadzić nas do Twego nieba i dać nam udział w świętym Twym Królestwie. Za to wszystko dziękujemy Ci, Boże. Amen.

(Liturgia wschodnia)